ÇEVRE POLİTİKASI

Faaliyet alanlarımız kapsamında; atık yönetiminde geri dönüşüm, doğal kaynakların düzenli ve ihtiyaç kadar kullanımı, tehlikeli atık ve diğer atıkların ber tarafı, hava, su, toprak kalitesinin korunması ile ilgili yönetim sistemini mevzuatlar çerçevesinde uygulayarak; çevre kirlenmesi ile ilgili gerekli tedbirleri almak ve konuyla ilgili uygunluk yükümlülüklerini yerine getirmek, risk ve fırsatları belirlemek, çevre yönetim sistemini çevre performansının arttırılması için sürekli iyileştirmek doğal hayatın dengesini korumak

Fonksiyonel A.Ş’nin temel çevre politikasıdır.
Türker Engin – Mustafa Çopuroğlu

Ürünlere
Git